10. říjen

„Ten nejpomalejší, který neztratil z očí cíl, jde stále ještě rychleji, než ten, který bloudí bez cíle."

Gotthold Ephraim Lessing

Zpět

Vytvořte virtuální kalendář pro své blízké